Archives

Sokołów

Sokołów

Przedmiotem opracowania są zbiorniki spręŜone o kształcie „cylindrycznym” wykonywane z elementów prefabrykowanych. Są to zbiorniki, w których magazynowanym medium będzie zawiesina w biogazowniach. Projektuje się 3 zbiorniki: · zbiornik nr 1 (fermentator) o średnicach wewnętrznych: wpisanej Dw=21,12m i Do=21,26m oraz wysokości ścian prefabrykowanych 6,45m, · zbiornik nr 2 (fermentator) o średnicach wewnętrznych: wpisanej Dw=22,64m i […]

Czytaj więcej
Łęczeszyce

Łęczeszyce

Konstrukcja zbiornika składa się z prefabrykowanych płyt ściennych ustawionych i zespolonych na monolitycznej ławie fundamentowej. Elementy ścienne sprężone będą obwodowo zewnętrznymi kablami bezprzyczepnościowymi. W środku zbiornika zaprojektowano słup utwierdzonego w stopie fundamentowej na którym w przyszłości będzie można oprzeć lekki dach lub pomosty technologiczne. 1.1.       Podstawowe dane geometryczne średnica wew. wpisana / opisana na wielokącie…………………………… 28,84 […]

Czytaj więcej
Igołomia

Igołomia

W ramach inwestycji zrealizowaliśmy dwa zbiorniki posadowione obok siebie o całkowitej pojemności 800 m3.

Czytaj więcej