Informacje o projekcie
  • Kategoria: Zbiorniki sprężane
  • Chotycze : Żelbetowy zbiornik pofermentacyjny dla biogazowni rolniczej zrealizowany w miejscowości Chotycze, gmina Łosice.
Opis projektu

Zbiornik został wykonany z prefabrykowanych płyt ściennych o wysokości 8,00 ustawionych na monolitycznej płycie fundamentowej. Średnica wewnętrzna wynosi 40,00 m, a pojemność całkowita 10000 m3.

Więcej informacji o projekcie

Zbiornik został wykonany z prefabrykowanych płyt ściennych o wysokości 8,00 ustawionych na monolitycznej płycie fundamentowej. Średnica wewnętrzna wynosi 40,00 m, a pojemność całkowita 10000 m3.