Zbiorniki modułowe – pionowe

ZBIORNIKI MODUŁOWE - PIONOWE

Produkowane przez nas zbiorniki modułowe pionowe możemy rozbudować do wysokości wewnętrznej 9 m. Elementy łączone są za pomocą systemu marek skręcanych z jednoczesnym ułożeniem elastycznej uszczelki butylowej na stykach prefabrykatów. Maksymalna głębokość posadowienia zbiorników modułowych pionowych wynosi 11 m pod poziomem terenu, zaś maksymalne obciążenie zmienne naziomu to najazd pojazdów o ciężarze dop. 500kN (50 ton) i nacisku na oś do 200kN (klasa A wg PN-85/S-10030). Wytrzymałość zbiornika można regulować grubością ścian, dna, stropu lub poprzez zastosowanie elementu podpierającego.

Wewnątrz konstrukcji można montować grodzie, które dzielą przestrzeń zbiornika na wiele komór napełnianych niezależnie lub regulują przepływ cieczy w zbiorniku.

Wykonujemy zbiorniki otwarte (bez płyty przykrywającej) i zamknięte (z płytą), posadowione na powierzchni terenu, częściowo zagłębione w gruncie lub podziemne.