Brodnica

Brodnica

Zbiornik oczyszczalni dla fabryki żelatyny w Brodnicy, wykonany z prefabrykowanych płyt ściennych, ustawionych na monolitycznej płycie fundamentowej i sprężonych linami bezprzyczepnościowymi. Średnica wewnętrzna wpisana w wielokąt wynosi 24,25 m. Wysokość zewnętrzna zbiornika wynosi 5,30 m do poziomu gruntu i 1,30 m poniżej. Dodatkowo zostały wykonane wewnętrzne komory, utworzone ze zbiornika wewnętrznego – okrągłego o średnicy […]

Czytaj więcej
Chotycze

Chotycze

Zbiornik został wykonany z prefabrykowanych płyt ściennych o wysokości 8,00 ustawionych na monolitycznej płycie fundamentowej. Średnica wewnętrzna wynosi 40,00 m, a pojemność całkowita 10000 m3.

Czytaj więcej
Sokołów

Sokołów

Przedmiotem opracowania są zbiorniki sprężone o kształcie „cylindrycznym” wykonywane z elementów prefabrykowanych. Są to zbiorniki, w których magazynowanym medium będzie zawiesina w biogazowniach. Projektuje się 3 zbiorniki: · zbiornik nr 1 (fermentator) o średnicach wewnętrznych: wpisanej Dw=21,12m i Do=21,26m oraz wysokości ścian prefabrykowanych 6,45m, · zbiornik nr 2 (fermentator) o średnicach wewnętrznych: wpisanej Dw=22,64m i […]

Czytaj więcej
Łęczeszyce

Łęczeszyce

Konstrukcja zbiornika składa się z prefabrykowanych płyt ściennych ustawionych i zespolonych na monolitycznej ławie fundamentowej. Elementy ścienne sprężone będą obwodowo zewnętrznymi kablami bezprzyczepnościowymi. W środku zbiornika zaprojektowano słup utwierdzonego w stopie fundamentowej na którym w przyszłości będzie można oprzeć lekki dach lub pomosty technologiczne. 1.1.       Podstawowe dane geometryczne średnica wew. wpisana / opisana na wielokącie…………………………… 28,84 […]

Czytaj więcej
Jasienica

Jasienica

W ramach realizacji projektu wykonaliśmy szereg zbiorników procesowych oczyszczalni ścieków technologicznych, zakładu przetwórstwa owoców i warzyw w miejscowości Jasienica. Realizacja obejmuje: – zbiornik bioreaktora a i b – w technologii sprężanej – (ZBR-a 2650m3 i ZBR-b 2650m3), – zbiornik retencyjny – w technologii łupinowej – (ZR 700m3), – zbiornik stabilizacji osadu – w technologii łupinowej […]

Czytaj więcej