Warszawa

Warszawa

W ramach realizacji projektu został wykonany zbiornik na wodę deszczową z elementów prefabrykowanych o średnicy wewnętrznej 14,5 m i wysokości wewnętrznej 3,0 m. Prefabrykaty zostały posadowione na monolitycznej płycie fundamentowej i zespolone dwoma wieńcami obwodowymi. Zbiornik został wyposażony w płytę stropową składającą się z 18 części. Obie komory zbiornika zostały połączone ze sobą otworami przelewowymi. […]

Czytaj więcej
Rawa mazowiecka

Rawa mazowiecka

W ramach realizacji projektu, wykonaliśmy zbiornik retencyjny wód opadowych z żelbetowych elementów prefabrykowanych „STOLBUD” o średnicy wewnętrznej 14,5m; wysokości wewnętrznej równej 2,85m na monolitycznej ławie fundamentowej. Z założenia woda opadowa będzie gromadzona w zbiorniku w czasie intensywnych opadów do czasu jej rozsączenia przez dno wykonane z grubego żwiru. Zbiornik składa się z prefabrykowanych elementów ściennych […]

Czytaj więcej
Ogrodzieniec

Ogrodzieniec

W ramach całej inwestycji zaprojektowano i zrealizowano zbiorniki oczyszczalni ścieków bytowych o średnicy wewnętrznej równej 5,0m, oraz wysokości wewnętrznej 3,0m. Pojemność całkowita wynosi 59 m3 Dla zbiorników monolitycznych owalnych pojemność  całkowita wynosi 25m3 Wszystkie zbiorniki wykonane zostały z prefabrykowanych elementów żelbetowych firmy “Stolbud”.

Czytaj więcej
Gątki

Gątki

W ramach projektu został zrealizowany zbiornik retencyjny wód opadowych z żelbetowych elementów prefabrykowanych o średnicy wewnętrznej 16,0m; wysokości wewnętrznej 6,00m na monolitycznej płycie dennej. Zbiornik składa się z prefabrykowanych elementów ściennych i stropowych ustawionych na monolitycznej płycie dennej. Elementy ścienne zespolone są połączeniami pętlowymi z prętów żebrowanych zalanymi betonem C35/45. Prefabrykowane ściany z monolityczną płytą […]

Czytaj więcej
Ołtarzew

Ołtarzew

W ramach realizacji projektu, wykonaliśmy dwa zbiorniki retencyjne na wody opadowe z żelbetowych prefabrykowanych elementów łupinowych. Wymiary pojedynczego zbiornika Øwew = 16,0m; Hwew = 6,00m. Zbiorniki zostały posadowione na monolitycznych płytach dennych.   Szczegółowe wymiary: Średnica wewnętrzna – 16,00 m Średnica zewnętrzna – 16,36 m Wysokość wewnętrzna – 6,00 m Pojemność całkowita – 2 x […]

Czytaj więcej
Iława

Iława

Konstrukcja zbiornika składa się z prefabrykowanych elementów stropowych i ściennych ustawionych na monolitycznej płycie fundamentowej. Zbiornik przeznaczony jest do gromadzenia wody p.poż. Szczegółowe wymiary: Średnica wewnętrzna –10,50 m. Średnica zewnętrzna –10.82 m. Wysokość wewnętrzna – 4,50 m. Pojemność całkowita – 390 m3.  

Czytaj więcej
Mińsk mazowiecki

Mińsk mazowiecki

W ramach realizacji zlecenia został opracowany projekt konstrukcji zbiornika wody p.poż. z elementów prefabrykowanych Øwew = 14,5 m,  Vcał=990 m3 na monolitycznej płycie fundamentowej, w poziomie terenu (spód płyty), oraz częściowo oskarpowany dla zabezpieczenia przed przemarzaniem, a powyżej ocieplony styropianem. Płyta fundamentowa grubości 35 cm wykonana z betonu C25/30, W8.   Szczegółowe wymiary: Średnica wewnętrzna – 14,50 m Średnica […]

Czytaj więcej
Mościbrody

Mościbrody

Zbiorniki posadowione zostały na monolitycznych płytach dennych o grubości 25 i 30 cm. Konstrukcja zbiorników składa się z prefabrykowanych łupin ściennych ustawionych i skręconych na monolitycznej płycie dennej. Wymiary zbiorników: Szczegółowe wymiary: Średnica wewnętrzna – 10,50 m. Średnica zewnętrzna – 10,82 m. Wysokość wewnętrzna – 5,50 m. Pojemność całkowita – 476 m3. Szczegółowe wymiary: Średnica […]

Czytaj więcej
Tuliszków

Tuliszków

W ramach realizacji projektu dwóch zbiorników reaktorów SBR o średnicy wewnętrznej równej 16,0m z prefabrykowanych elementów żelbetowych „STOLBUD” wykonaliśmy dla oczyszczalni ścieków w Tuliszkowie. Projekt sporządzono w zakresie pozwalającym na wykonanie elementów monolitycznych (płyt dennych i słupów środkowych) oraz robót budowlano-montażowych. Wykonano płyty denne o grubości 35 cm z pogrubieniem pod słupami do 60cm z […]

Czytaj więcej
Igołomia

Igołomia

W ramach inwestycji zrealizowaliśmy dwa zbiorniki posadowione obok siebie o całkowitej pojemności 800 m3.

Czytaj więcej